Yhteystiedot

Biolaitosyhdistys ry
c/o Juha Pirkkamaa Anttilantie 4
31600 JOKIOINEN
(040) 580 3692
jpirkkamaa(at)gmail.com
www.biolaitosyhdistys.fi

Finlands förening för bioanläggningar

biolaitosyhdistys_logo-ruotsi.jpgFinlands förening för bioanläggningar (Biolaitosyhdistys ry) blev grundad år 2005 av företag och institutioner, som verkar inom branschen för biologisk avfallsbehandling och produktion av organiska jordförbättringsämnen. Föreningen bevakar medlemmarnas allmänna och speciella intressen beträffande deras verksamhet, främjar sammanarbetet mellan medlemmarna och förbättrar branschens allmänna verksamhetsförutsättningar.

Föreningens uppgift är att höja branschens bekanthet och imagen av biologisk avfallsbehandling. För det ändamålet följer föreningen branschens ekonomiska utveckling och lagstiftning och gör föreslag, presentationer och utlåtanden. Föreningen guidar och ger råd i angelägenheter, som beträffar medlemmars verksamhet med att organisera möten, rådgivningstillfällen och skolningar och med att utarbeta utredningar. Föreningen deltar i en international nätverk tillsammans med branschens utländska organisationer. 

Medlemmar 

Medlemsföretag: 

Biofacta Oy

Biokasvu Oy

Biolan Oy

Eurofins Viljavuuspalvelu Oy

Gasum Oy

Honkajoki Oy

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Kekkilä Oy

LABIO Oy

Lammin Puutarhamulta

Mustankorkea Oy

Soilfood Oy

Ab Stormossen Oy

Suomen Ekolannoite Oy

Watrec Oy

Vehkosuon Komposti Oy

Medlemsinstitutioner: 

Sitra 

Suomen Kiertovoima ry - KIVO

Medlemspersoner: 

Bäcklund Antero

Ekholm Esa

Hautala Janne

Hazley Erja

Juvonen Mika

Kapuinen Petri

Karjalainen Juha

Kierikka Mika

Kurppa Sirpa

Laine M. Minna

Liukkonen Ilona

Manninen Mika

Meloni Esko

Niemeläinen Oiva

Ojala Tarja

Paavola Teija

Pakarinen Outi

Pirkkamaa Juha

Pölönen Ilpo

Raiskio Kirsi

Raunio Olavi

Sipilä Ilkka

Soini Jaakko

Stark Liisa

Summala Otto

Söderman Kim 

Tiri Antti

Vänskä Janna

Medlemsavgifter 2018: 

150 €
Företag, deras omsättning är högst 200 000 €/år 

650 €
Företag, deras omsättning är mellan 200 000 €/år och 1 000 000 €/år 

1 300 €
Företag, deras omsättning är mellan 1 000 000 €/år och 3 000 000 €/år

1 950 €
Företag, deras omsättning är mellan 3 000 000 €/år och 10 000 000 €/år

2 500 €
Företag, deras omsättning är över 10 000 000 €/år

150 €
Institutioner 

40 €
Personmedlemmar 

Styrelse 

(Vikarier i parentes) 

Ordförande

Christoph Gareis, HRM Avfallshantering 

Viceordförande

Mikko Wäänänen, HRM Vattenförsörjning

Medlemmar

Johanna Penttinen-Källroos, Ab Stormossen Oy (Juha Tilkanen, Biokasvu Oy)

Ari Savolainen, LABIO Oy (Esa Ekholm)

Christoph Gareis, HRM Avfallshantering (Juhani Suvilampi, Watrec Oy)

Mikko Wäänänen, HRM Vattenförsörjning (Janne Nipuli, HRM Vattenförsörjning)

Eeli Mykkänen, Gasum Oy (Jukka Salmela, Gasum Oy)

Jussi Kankainen, Vapo Oy (Saara Kankaanrinta, Soilfood Oy)

Eljas Jokinen, Soilfood Oy (Ilkka Sipilä)

Juha-Ville Kangas, Biofacta Oy (Kalevi Koivunen, Eurofins Viljavuuspalvelu Oy) 

Verksamhetsledare

Juha Pirkkamaa

Revisorer

Mika Laine, Envor Group Oy (Antero Bäcklund, Lakeuden Etappi Oy) 

Kontaktuppgifter 

Finlands förening för bioanläggningar
(Biolaitosyhdistys ry)
c/o Juha Pirkkamaa
Anttilantie 4
31600 JOKIOINEN
Finland

http://www.biolaitosyhdistys.fi/ 

Ordförande Christoph Gareis,
GSM (040) 829 6572,
e-mail christoph.gareis(at)hsy.fi

Verksamhetsledare Juha Pirkkamaa,
GSM (040) 580 3692
e-mail jpirkkamaa(at)gmail.com