Yhteystiedot

Biolaitosyhdistys ry
c/o Juha Pirkkamaa Anttilantie 4
31600 JOKIOINEN
(040) 580 3692
jpirkkamaa(at)gmail.com
www.biolaitosyhdistys.fi

Julkaisut

Kansallinen laatujärjestelmä kierrätyslannoitevalmisteille on alan kolmen edunvalvontayhdistyksen, Biolaitosyhdistyksen, Suomen Biokaasuyhdistyksen ja Suomen Vesilaitosyhdistyksen yhteinen pyrkimys, joka on sisällytetty kesällä 2017 lausuntokierroksella olleeseen uuteen Valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan vuoteen 2023. Laatujärjestelmän tarkoituksena on edistää ravinteiden kierrätystä parantamalla kierrätyslannoitevalmisteiden tunnettuutta ja laatua. Tähän mennessä laatujärjestelmätyöstä on valmistunut ensimmäinen vaihe, eli Taustaraportti, jossa on kartoitettu muissa maissa käytössä olevia kierrätysravinteiden laatujärjestelmiä sekä suomalaisissa yrityksissä tällä hetkellä käytössä olevat laadunvarmistuksen käytännöt. Vesilaitosyhdistyksen julkaisema taustaraportti löytyy https://www.vvy.fi/files/6416/Kansallinen_laatujarjestelma_kierratyslannoitevalmisteille_Taustaraportti_23112017.pdf

Biolaitosyhdistys on laatinut raportin biojätteiden keräyksestä ja käsittelystä, biolaitosyritysten toimintakentästä ja jäsenyrityksistämme. Marraskuussa 2017 julkaistu raportti Kasvun tekijät ja energia orgaanisista jätteistä on luettavissa täältä

Aiemmin v. 2014 laadittu raportti "Orgaanisen jätteen keräys ja käsittely Suomessa" on luettavissa täältä

Lausunnot

Kommentoitu Ympäristöministeriölle EU:n WT BREF lopullista luonnosta: Assessment comments BATC 20.11.2017

Lausunto ehdotukseen Kierrätyksestä kiertotalouteen – Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 22.8.2017

Kommentoitu Ympäristöministeriölle EU:n WT BREF pre-final draftia: Assessment comments BATC 5.7.2017

Allekirjoitettu Suomen Biokaasuyhdistyksen kanssa: Lausunto vaaltioneuvoston esitysluonnokseen maakaasumarkkinoita koskevista laeista 7.4.2017

Lausunto Lannoitelain ankaran vastuun työryhmän loppuraportin luonnokseen 9.2.2016

Lausunto Lannoitelain ankaran vastuun työryhmän luonnokseen vahingonkorvauksesta 4.11.2015

Lausunto valtioneuvoston asetuksen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta, ns. nitraattiasetus, muuttamisesta 1.10.2015

Lausunto Eviran ohjeluonnoksesta Kaupan entisten eläimistä saatujen elintarvikkeiden käyttö-, käsittely- ja hävitys 15.9.2015

Lausunto MMM:n asetuksesta lannoitevalmisteista annetun MMM:n asetuksen (24/11) muuttamisesta sekä lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta annetun asetuksen (11/12) muuttamisesta 24.8.2015

Lausunto MMM:n ympäristökorvausta koskevaan asetusluonnokseen 4.2.2015