Yhteystiedot

Biolaitosyhdistys ry
c/o Juha Pirkkamaa Anttilantie 4
31600 JOKIOINEN
(040) 580 3692
jpirkkamaa(at)gmail.com
www.biolaitosyhdistys.fi

Julkaisut

Laatujärjestelmähankkeen 1. toimenpide on valmistunut

Laatujärjestelmähanke Laran 1. toimenpide on valitun ulkopuolisen asiantuntijan, Pöyryn toimesta tuottanut ohjausryhmän tarkastaman raportin ” ”Tarkennettu selvitys kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmän periaatteista”. Se, kuten laatujärjestelmää kehittävän hankkeemme aiemmat raportit ja muu aineisto löytyvät hankkeen kotisivuilta www.laatulannoite.fi kohdasta Julkaisut.

Laatujärjestelmähankkeen omat kotisivut

Kansallista laatujärjestelmää kierrätysmateriaaleista tuotetuille lannoitevalmisteille kehittävän Lara-laaturavinnehankkeen omat kotisivut löytyvät täältä 

Ensimmäiset vaiheet

Laatujärjestelmätyöstä on aiemmin valmistunut kaksi ensimmäistä vaihetta:  Selvitys kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmän periaatteista. Selvitys löytyy täältä
Taustaraportti, jossa kuvattu eri maissa käytössä olevia laatujärjestelmiä, puolestaan löytyy täältä

Laatujärjestelmän laadintatyön käynnistyessä pidettiin kick off-seminaari 12.9.2017 Helsingissä. Seminaarin esitelmät:

Laatujärjestelmä kierrätysmateriaaleista prosessoiduille lannoitevalmisteille
Status and future developments of NQAS by BGK, Germany
REVAQ and SPCR 152
Development of Certification System for Waste Materials
Gasumin lannoitetuotanto, laatujärjestelmä

Biolaitosyhdistys on laatinut raportin biojätteiden keräyksestä ja käsittelystä, biolaitosyritysten toimintakentästä ja jäsenyrityksistämme. Marraskuussa 2017 julkaistu raportti Kasvun tekijät ja energia orgaanisista jätteistä on luettavissa täältä

Aiemmin v. 2014 laadittu raportti "Orgaanisen jätteen keräys ja käsittely Suomessa" on luettavissa täältä

Lausunnot

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laeiksi ympäristönsuojelulain ja eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta, 11.9.2018

Lausunto biohajoavan muovin käytöstä ja keräyksestä biojätteen kanssa, 11.7.2018

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laeiksi ympäristönsuojelulain ja eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta (hevosen lannan käyttö energiatuotannossa ja EU-asetuksen täytäntöönpano) 24.4.2018

Lausunto MMM:n lannoitevalmisteasetuksen muuttamisehdotuksesta 14.2.2018

Kommentoitu Ympäristöministeriölle EU:n WT BREF lopullista luonnosta: Assessment comments BATC 20.11.2017

Lausunto ehdotukseen Kierrätyksestä kiertotalouteen – Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 22.8.2017

Kommentoitu Ympäristöministeriölle EU:n WT BREF pre-final draftia: Assessment comments BATC 5.7.2017

Allekirjoitettu Suomen Biokaasuyhdistyksen kanssa: Lausunto vaaltioneuvoston esitysluonnokseen maakaasumarkkinoita koskevista laeista 7.4.2017

Lausunto Lannoitelain ankaran vastuun työryhmän loppuraportin luonnokseen 9.2.2016

Lausunto Lannoitelain ankaran vastuun työryhmän luonnokseen vahingonkorvauksesta 4.11.2015

Lausunto valtioneuvoston asetuksen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta, ns. nitraattiasetus, muuttamisesta 1.10.2015

Lausunto Eviran ohjeluonnoksesta Kaupan entisten eläimistä saatujen elintarvikkeiden käyttö-, käsittely- ja hävitys 15.9.2015

Lausunto MMM:n asetuksesta lannoitevalmisteista annetun MMM:n asetuksen (24/11) muuttamisesta sekä lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta annetun asetuksen (11/12) muuttamisesta 24.8.2015

Lausunto MMM:n ympäristökorvausta koskevaan asetusluonnokseen 4.2.2015