Yhteystiedot

Biolaitosyhdistys ry
c/o Juha Pirkkamaa Anttilantie 4
31600 JOKIOINEN
(040) 580 3692
jpirkkamaa(at)gmail.com
www.biolaitosyhdistys.fi

Julkaisut

Biolaitosyhdistys on laatinut selvityksen biojätteiden keräyksestä ja käsittelystä Suomessa, tavoitteena saada tietoa materiaalien määristä, käsittelytavoista ja hyötykäytöstä biolaitoksissa, joissa valmistetaan orgaanisia maanparannusaineita. Selvitys "Orgaanisen jätteen keräys ja käsittely Suomessa - Biolaitosyhdistyksen jäsenyritykset kiertotalouden toteuttajina" on luettavissa täältä

Lausunnot

Lausunto ehdotukseen Kierrätyksestä kiertotalouteen – Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 22.8.2017

Kommentoitu Ympäristöministeriölle EU:n WT BREF pre-final draftia: Assessment comments BATC 5.7.2017

Allekirjoitettu Suomen Biokaasuyhdistyksen kanssa: Lausunto vaaltioneuvoston esitysluonnokseen maakaasumarkkinoita koskevista laeista 7.4.2017

Lausunto Lannoitelain ankaran vastuun työryhmän loppuraportin luonnokseen 9.2.2016

Lausunto Lannoitelain ankaran vastuun työryhmän luonnokseen vahingonkorvauksesta 4.11.2015

Lausunto valtioneuvoston asetuksen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta, ns. nitraattiasetus, muuttamisesta 1.10.2015

Lausunto Eviran ohjeluonnoksesta Kaupan entisten eläimistä saatujen elintarvikkeiden käyttö-, käsittely- ja hävitys 15.9.2015

Lausunto MMM:n asetuksesta lannoitevalmisteista annetun MMM:n asetuksen (24/11) muuttamisesta sekä lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta annetun asetuksen (11/12) muuttamisesta 24.8.2015

Lausunto MMM:n ympäristökorvausta koskevaan asetusluonnokseen 4.2.2015